Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
LIFE EWAS: sustainable waste management using ICT tools
| Projectes| 17/08/2014

ENT està duent a terme un projecte dins del programa LIFE de la Unió Europea que té per objectiu demostrar el potencial de les tecnologies de la informació per optimitzar la recollida de residus. El projecte està liderat per l’empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), i hi participen, a part d’ENT, l’empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoria DWASTE (Atenes) i l’empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El projecte es va iniciar al juliol de 2014 i es preveu que s’hagi completat al setembre de 2016. En el marc del projecte s’implantarà una innovadora metodologia (eGarbage) que permet optimitzar la freqüència de recollida de residus en funció del nivell d’ompliment dels contenidors. El nivell d’ompliment es mesura mitjançant sensors instal·lats a dins dels contenidors, que envien la informació als gestors de residus mitjançant una targeta SIM. Aquesta tecnologia s’implantarà de forma pilot en un barri de Sevilla i en una regió de Creta. Es monitoritzarà el funcionament de la tecnologia i se n’avaluaran els resultats mitjançant una sèrie d’indicadors creats expressament. Finalment, es difondrà aquesta tecnologia a gestors de residus per tal que la incorporin al seu funcionament.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2014-2016
Client
Comissió Europea
LIFE EWAS