ENT dugué a terme un projecte dins del programa LIFE de la Unió Europea que tenia per objectiu demostrar el potencial de les tecnologies de la informació per optimitzar la recollida de residus. El projecte fou liderat per l’empresa Wellness Telecom S.L. (Sevilla), i hi participaren, a part d’ENT, l’empresa pública LIPASAM (Sevilla), la consultoria DWASTE (Atenes) i l’empresa pública DEDISA S.A. (Creta). El projecte es va iniciar al juliol de 2014 i es completà el 2017. En el marc del projecte s’implantà una innovadora metodologia (eGarbage) que permet optimitzar la freqüència de recollida de residus en funció del nivell d’ompliment dels contenidors. El nivell d’ompliment es mesura mitjançant sensors instal·lats a dins dels contenidors, que envien la informació als gestors de residus mitjançant una targeta SIM. Aquesta tecnologia s’implantà de forma pilot en un barri de Sevilla i en una regió de Creta. Es monitoritzà el funcionament de la tecnologia i se n’avaluaren els resultats mitjançant una sèrie d’indicadors creats expressament. Finalment, es difongué aquesta tecnologia a gestors de residus per tal que la incorporin al seu funcionament.

autoria

ENT environment & management

data

2014-2017

client

Comissió Europea