L’ Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ofereix, per primera vegada, el Compte de fluxos de materials (CFM) amb l’objectiu de descriure les interaccions entre l’economia i el medi ambient. Tot el procés estadístic i metodològic ha comptat amb el suport tècnic d’ENT.

Aquesta estadística dona informació sobre la sostenibilitat del model econòmic català i determina la intensitat del consum de materials procedents del medi natural o d’altres economies en els processos productius. El càlcul s’ha elaborat adaptant a l’àmbit de Catalunya la metodologia harmonitzada, definida per l’oficina estadística de la Unió Europea (Eurostat).

L’anàlisi dels fluxos de materials que circulen a través d’un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l’ús de recursos per part d’una societat i cercar conclusions en relació amb el seu impacte mediambiental. Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l’economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

D’acord amb els comptes elaborats, l’economia catalana ha consumit 49,1 milions de tones de materials l’any 2015. Les matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans (extracció domèstica) equivalen al 71% del consum de materials a Catalunya, mentre que el balanç comercial amb l’estranger i amb la resta de l’Estat representa el 29%. A Espanya i a Europa, els percentatges d’extracció domèstica són superiors (80% i 85% respectivament, el 2015), fet que indica que l’economia catalana depèn més de les importacions.

La relació entre la població i el total de materials utilitzats per l’economia catalana (consum domèstic de materials per habitant) situa Catalunya en 6,6 tones per habitant l’any 2015, xifra inferior a la d’Espanya (8,8 tones per habitant) i a la de la UE-28 (13,2 tones per habitant).

Accedeix a totes les dades