Skip to main content

Aquest projecte consisteix en una anàlisi de l’evolució i el rendiment dels diferents impostos catalans sobre l’abocament i la incineració de residus. En base a això, es construiran diversos models estadístics per analitzar l’efectivitat dels instruments, que permetran la simulació de diversos canvis possibles en els impostos existents (per exemple, tipus impositius, base, etc.). Sobre la base d’aquestes simulacions, es plantejaran propostes destinades a millorar el seu rendiment.

autoria

ENT environment & management

data

2019-2020

client

Agència de Residus de Catalunya