L’article comença ressaltant com el marc econòmic existent entra en joc intrínsecament amb els objectius de conservació de la natura, a causa de la presència massiva d’externalitats ambientals i argumenta la necessitat de polítiques econòmiques que incentivin la prestació i la qualitat dels serveis ambientals. La secció 2 presenta el marc i les iniciatives existents per a aquestes polítiques econòmiques a Catalunya, mentre que la secció 3 introdueix possibles instruments innovadors per fomentar la conservació de la natura. La secció 4 presenta la custòdia del territori com a part del concepte d’economia verda, capaç de generar nous llocs de treball alhora que preserva la naturalesa. Alguns estudis de casos presenten idees i eines sobre com la conservació de la natura pot ser clau per perseguir objectius de desenvolupament rural. La secció 5 aborda com n’és d’important una gestió comunitària innovadora de les terres per assolir els objectius esmentats, especialment per a les zones septentrionals de Catalunya on es troben la majoria de terres comunitàries.

autoria

Ignasi Puig | Jofre Rodrigo

data

2019

publicació

Institut d’Estudis Catalans

referència bibliogràfica

Puig, I., Rodrigo, J. (2019) “L’economia de la natura” a AA.VV. (2019) Natura: ús o abús? Institut d’Estudis Catalans.