Els instruments fiscals han de jugar un paper central en la consecució d’una gestió més ecològica dels residus municipals. A escala local l’instrument amb major capacitat en aquest sentit és la taxa d’escombraries. Perquè aquesta pugui esdevenir un element que incentivi la bona gestió ambiental seu import ha de dependre de la quantitat i tipus de residus generats, de manera que a menor generació i major reciclatge la quota disminueixi. Aquest tipus de taxes es diu de “pagament per generació” i Torrelles de Llobregat (Barcelona) constitueix el primer exemple del seu funcionament a l’Estat espanyol.

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Crónica Tributaria

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat. Crónica Tributaria, 111: 135-148.