Els instruments fiscals han de jugar un paper central en la consecució d’una gestió més ecològica dels residus municipals. A escala local l’instrument amb major capacitat en aquest sentit és la taxa d’escombraries. Perquè aquesta pugui esdevenir un element que incentivi la bona gestió ambiental seu import ha de dependre de la quantitat i tipus de residus generats, de manera que a menor generació i major reciclatge la quota disminueixi. Aquest tipus de taxes es diu de “pagament per generació” i Torrelles de Llobregat (Barcelona) constitueix el primer exemple del seu funcionament a l’Estat espanyol.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Crónica Tributaria[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2004) Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat. Crónica Tributaria, 111, p. 135-148.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Los instrumentos fiscales deben jugar un papel central en la consecución de una gestión más ecológica de los residuos municipales. A escala local el instrumento con mayor capacidad en este sentido es la tasa de basuras. Para que ésta pueda convertirse en un elemento que incentive la buena gestión ambiental su importe debe depender de la cantidad y tipo de residuos generados, de modo que a menor generación y mayor reciclaje la cuota disminuya. Este tipo de tasas se llama de “pago por generación” y Torrelles de Llobregat (Barcelona) constituye el primer ejemplo de su funcionamiento en el Estado español.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]Crónica Tributaria[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2004) Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat. Crónica Tributaria, 111, p. 135-148.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Crónica Tributaria

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de Torrelles de Llobregat. Crónica Tributaria, 111: 135-148.