Veterinaris sense Fronteres (VSF) és present a la zona dels grans llacs -República Democràtica del Congo i Uganda des de fa anys a través de diversos projectes de cooperació. Els seus projectes es centren principalment en el desenvolupament des de la perspectiva tècnica d’actuacions relacionades amb la producció agrícola i ramadera, i han tractat durant anys de pal·liar algunes de les situacions de maldesenvolupament que es donen a la regió.
Progressivament l’organització, igual que moltes altres ONGs de desenvolupament en l’àmbit rural, davant la constatació que no és suficient amb realitzar projectes de suport tècnic per aconseguir una transformació profunda de les societats en què actua, ha començat a introduir en el seu treball elements d’anàlisi del marc econòmic i polític en què es realitzen les activitats agrícoles i ramaderes. Aquesta reflexió es fa especialment necessària en evidenciar que malgrat dècades de cooperació es continua donant que tres de cada quatre pobres als països empobrits -900,000,000 de persones- es troben en l’àmbit rural tot i ser claus per a la producció d’aliment de tot el món.
Així al costat de les anàlisis de model productiu que tradicionalment s’han realitzat en l’organització, s’ha incorporat una reflexió sobre les alternatives polítiques integrades en l’àmbit rural que millor s’adapten a les necessitats dels ciutadans i camperols / es amb menys recursos econòmics. A través d’aquesta anàlisi s’ha proposat el principi de Sobirania Alimentària, proposat per Via Campesina l’any 1996, com un element aglutinador d’aquests esforços transformadors en l’àmbit rural.

autoria

Miquel Ortega

data

2010

publicació

Veterinaris sense Fronteres

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M., Tarafa, G. (Coords.) (2010) Las “nuevas relaciones” comerciales africanas. Análisis de los impactos de una mayor liberalización comercial sobre el sector agropecuario en la zona de Grandes Lagos. Veterinaris sense Fronteres.