L’article estudia les emissions dels abocadors i els riscos relacionats amb el medi ambient i la salut a la ciutat de Panamà, amb l’objectiu de sensibilitzar la població sobre els efectes nocius de l’consum irresponsable de recursos i la generació no deliberada de residus sòlids que s’eliminen de manera incontrolada en els abocadors. Es van obtenir dades empíriques sobre Turó Patacón, el farciment sanitari de la ciutat de Panamà per descriure l’estat de l’eliminació de residus municipals. Es van utilitzar deu models coneguts de generació de metà per estimar la taxa d’emissió anual de metà de l’abocador durant un període de 100 anys a partir del seu inici en 1986. Dels models utilitzats, es va triar el model Gassim per estimar les taxes d’emissió a llarg termini de sis contaminants perillosos de l’aire. El model de dispersió de font AERMOD es va utilitzar per simular la seva dispersió atmosfèrica a favor de vent per nivells de concentració sobre les comunitats afectades properes; els resultats es mapearon a Google Earth. Es van avaluar les contribucions relatives per població de les 32 ciutats que componen la Ciutat de Panamà a la generació prevista de deixalles en 2022 i les taxes d’emissions de contaminants atmosfèrics perillosos relacionats de l’abocador. Es va descobrir que Turó Patacón generarà el 45% de l’metà a tot el país per 2022; una mitjana de 47Gg. Els residus sòlids generats pels 1,5 milions d’habitants de la ciutat de Panamà impacten la salut de ~ 73,600 habitants en les comunitats properes a través de la dispersió de contaminants atmosfèrics perillosos derivats de l’abocador. Les taxes d’emissió més altes van ser de l’sulfur d’hidrogen i el diclorometà, que poden atribuir-se en gran mesura a les deixalles generades per les comunitats de Juan Díaz i Tocumen. La concentració de sulfur d’hidrogen i benzè va ser superior a la concentració de referència (factor d’incertesa que abasta tres ordres de magnitud) per a totes les comunitats i anys simulats. La concentració de clorur de vinil va ser superior a l’RFC per a totes les comunitats i anys simulats, excepte en 2018 per a 12 comunitats.

autoria

Rosaria Chifari

data

2019

publicació

Science of The Total Environment

referència bibliogràfica

Torrente, J. M., Giampietro, M., Ripa, M., Chifari, R. (2019) Landfill reactions to society actions: The case of local and global air pollutants of Cerro Patacón in Panama. Science of The Total Environment, 135988.