Aquest article té com a objectiu descriure l’impost sobre l’abocament i la incineració de residus existent a Catalunya. Es presenten les principals característiques i s’analitza la seva evolució des de la seva creació el 2004, incloent la seva recaptació i els diferents criteris que han orientat el seu caràcter finalista. Així mateix, es tracta d’analitzar la seva efectivitat a l’hora d’impulsar la recollida selectiva de residus i el seu reciclatge.

autoria

Ignasi Puig | Marta Jofra

data

2012

publicació

Critical Issues in Environmental Taxation

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., González, A.C., Jofra Sora, M. (2012) “Landfill and waste incineration taxes in Catalonia, Spain”, dins de: Kreiser, L., Yábar, A., Herrera, P., Milne, J. E., Aishabor, H. (Eds.) Green Taxation and Environmental Sustainabiliy. Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XII: 244-257.