El 29 de desembre l’Alcaldia Major de Bogotà va aprovar el Decret 586 “mitjançant el qual s’adopta el model eficient i sostenible de gestió de residus de la construcció i demolició a Bogotà”. Aquesta norma és un dels resultats de la cooperació entre el consistori colombià, la Fundació ENT, l’Agència de Residus de Catalunya, Gestora de Runes de la Construcció i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès per millorar la gestió d’aquests residus.

El model aprovat pel l’Alcaldia de Bogotà vol:

– garantir la gestió correcta dels residus de la construcció i demolició
– promoure la reutilització en origen de materials i productes a les obres
– augmentar la recollida selectiva en origen per potenciar el reciclatge i la reutilització
– impulsar la restauració d’antigues explotacions mineres
– minimitzar la quantitat de residus destinats a abocador

La proposta de Bogotà es basa en l’experiència catalana de gestió de runes i s’adapta a la realitat de Bogotà, on gran part d’aquests residus s’aboquen il·legalment en estructures ecològiques de la ciutat o bé als carrers, i on bona part de la recollida de residus és informal. El decret pretén integrar els recicladors tradicionals i planifica una sèrie d’instal·lacions de tractament i de disposició final amb l’objectiu que en un horitzó proper totes les obres incorporin un pla de gestió de residus i que es garanteixi la traçabilitat dels mateixos. Alhora, les obres públiques es comprometen a emprar cada cop més materials de construcció reciclats i s’habiliten antigues explotacions mineres per acollir runes netes i restaurar els espais a les condicions inicials.

La Fundació ENT està redactant una metodologia per tal que l’experiència de Bogotà en matèria de gestió de runes es pugui aplicar en altres grans ciutats d’Amèrica Llatina. Amb aquesta activitat es posarà punt i final a la cooperació iniciada amb l’Alcaldia de Bogotà l’any 2013, que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament.