Per encàrrec de la Fundación Ecología y Desarrollo, ENT va participar en aquest estudi, encarregat pel Govern d’Aragó, a través del qual s’identificaven els instruments econòmics que podien articular-se amb finalitat ambiental (des dels impostos ambientals fins als sistemes de fiança, passant per la despesa governamental, els sistemes de bonificació-penalització o els sistemes de permisos negociables).

Es va realitzar també un estudi d’experiències en els àmbits autonòmic i local (alguns exemples com els impostos ecològics de la Junta de Andalucía, l'”ecotaxa” balear o el cànon d’aigua català, així com múltiples experiències en l’àmbit local en matèria de residus, transport i mobilitat, urbanisme i energies renovables, entre d’altres) i, finalment, es van discutir les oportunitats per desenvolupar aquest tipus d’instruments en el context de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Fundación Ecología y Desarrollo