Per encàrrec de la Fundación Ecología y Desarrollo, ENT va participar en aquest estudi, encarregat pel Govern d’Aragó, a través del qual s’identificaven els instruments econòmics que podien articular-se amb finalitat ambiental (des dels impostos ambientals fins als sistemes de fiança, passant per la despesa governamental, els sistemes de bonificació-penalització o els sistemes de permisos negociables).

Es va realitzar també un estudi d’experiències en els àmbits autonòmic i local (alguns exemples com els impostos ecològics de la Junta de Andalucía, l'”ecotaxa” balear o el cànon d’aigua català, així com múltiples experiències en l’àmbit local en matèria de residus, transport i mobilitat, urbanisme i energies renovables, entre d’altres) i, finalment, es van discutir les oportunitats per desenvolupar aquest tipus d’instruments en el context de la Comunitat Autònoma d’Aragó.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2004[/data]

Por encargo de la Fundación Ecología y Desarrollo, ENT ha participado en el presente estudio, a su vez encargado por el Gobierno de Aragón, a través del cual se han identificado los instrumentos económicos que pueden articularse con finalidad ambiental (desde los impuestos ambientales hasta los sistemas de fianza, pasando por el gasto gubernamental, los sistemas de bonificación-penalización o los sistemas de permisos negociables).

Se ha realizado un estudio de experiencias en los ámbitos autonómico y local (algunos ejemplos son los impuestos ecológicos de la Junta de Andalucía, la ecotasa balear o el canon de agua catalán, así como múltiples experiencias en el ámbito local en materia de residuos, transporte y movilidad, urbanismo y energías renovables, entre otras) y, finalmente, se han discutido las oportunidades para desarrollar este tipo de instrumentos en el contexto de la Comunidad Autónoma de Aragón.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[client_es]Fundación Eclogía y Desarrollo[/client_es]The Government of Aragon commissioned the Fundación Ecologí­a y  Desarrollo to carry out this study, in which ENT played  a major role as a subcontractor. First, we described the different  fiscal tools that could be used, such as environmental taxes, deposits  and refund schemes, governmental expenditure, fee-rebate systems, and  tradable permits, among others. Then, several existing experiences at  the regional and local level were presented (Junta de Andalucía  environmental taxes, Balearic islands ecotax, or the Catalan landfill tax). Finally, an analysis of their possible application to the Aragon  Autonomous Community was proposed.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Fundación Ecología y Desarrollo