Per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ENT va elaborar un anàlisi detallat sobre la situació de les taxes de residus (TR) municipals a Catalunya l’any 2023.

L’aprovació de la Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular derivarà canvis significatius a curt termini en les ordenances fiscals relacionades amb les TR. Un dels elements rellevants d’aquesta nova llei és que estableix, entre d’altres, el caràcter obligatori de les TR i que aquestes hauran de cobrir la totalitat dels costos associats a la seva gestió. En aquest sentit, en els propers anys la llei implicarà en molts casos un replantejament i possible augment de les TR municipals per a llars i comerços.

Així doncs, que les TR (en conjunció amb altres instruments) són una peça clau en el camí cap a la necessària transformació de les economies cap a modes de producció i consum més sostenibles és una qüestió que gaudeix d’evidències suficients a nivell internacional, europeu i estatal. Per posar en joc tot el potencial dels municipis en matèria de gestió de residus, l’articulació de les TR ha d’anar de la mà d’una bona diagnosi de partida. És en aquest sentit que s’han analitzat les taxes de residus d’una mostra de 140 municipis catalans, pel que fa a les seves característiques qualitatives i quantitatives principals.

autoria
ENT environment & management
data

2023-2024

client

Agència de Residus de Catalunya