Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La reacció del sector pesquer mediterrani espanyol i del seu mercat a la crisi del coronavirus
| Publicacions| 27/04/2020

Aquest informe és una radiografia d’urgència de l’evolució del sector pesquer a la mediterrània espanyola, en un context en que la situació es canviant cada dia. Es treballa per tant amb dades preliminars i haurà de ser completat en un futur amb altres informes d’avaluació global ex-post.

Autoria
Miquel Ortega , Yesmina Mascarell
Data
2020
Publicació
Fundació ENT
Informe complet (english)
Resum executiu (català)