L’Agència Europea del Medi Ambient va encarregar el passat 2013 a l’European Topic Centre (ETC) on Sustainable Consumption and Production la realització de diversos estudis regionals sobre la gestió de residus. En aquest marc, el Copenhagen Resource Institute, que liderava l’ETC, va sol·licitar a ENT la realització de la part espanyola d’aquests estudis. Per a això, es van recopilar i analitzar dades sobre la gestió de residus municipals a Espanya, es van realitzar entrevistes, visites i reunions de treball amb responsables de la gestió de residus de les dues comunitats autònomes seleccionades (Catalunya i Castella la Manxa) i es va redactar un informe en el qual s’identificaven les barreres i els impulsors de la gestió de residus a nivell autonòmic.

autoria

ENT environment & management

data

2013

client

Copenhagen Resource Institute