Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La fiscalidad en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados
| | Publicacions

Aquest article analitza les previsions en matèria de fiscalitat incloses en el Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats: un impost sobre l’abocament i incineració de residus, un impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i algunes reformes en la regulació sobre taxes de residus. L’article inclou una discussió d’aquestes mesures i algunes idees per a la seva millora.

Data
2021
Publicació
RETEMA
Referència bibliogràfica
 Puig Ventosa, I. (2021) La fiscalidad en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. RETEMA Revista Técnica de Medio Ambiente, 232: 56-62.
Enllaç a l’article (p. 56-62)