Aquest article analitza les previsions en matèria de fiscalitat incloses en el Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats: un impost sobre l’abocament i incineració de residus, un impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i algunes reformes en la regulació sobre taxes de residus. L’article inclou una discussió d’aquestes mesures i algunes idees per a la seva millora.

autoria

Ignasi Puig

data

2021

publicació

RETEMA

referència bibliogràfica
 Puig Ventosa, I. (2021) La fiscalidad en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. RETEMA Revista Técnica de Medio Ambiente, 232: 56-62.

Leave a Reply