Els incentius econòmics per a la gestió de residus passen per establir un vincle entre l’impacte dels residus i el seu cost de gestió. A l’article es descriuen les particularitats d’alguns dels instruments que tenen aquesta finalitat, com són les taxes de residus –i en especial les taxes de pagament per generació– i les taxes sobre els tractaments finalistes dels residus (abocament i incineració).

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) La fiscalidad de los residuos y la recogida puerta a puerta (p. 251-263), en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.