Els incentius econòmics per a la gestió de residus passen per establir un vincle entre l’impacte dels residus i el seu cost de gestió. A l’article es descriuen les particularitats d’alguns dels instruments que tenen aquesta finalitat, com són les taxes de residus –i en especial les taxes de pagament per generació– i les taxes sobre els tractaments finalistes dels residus (abocament i incineració).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2010) La fiscalidad de los residuos y la recogida puerta a puerta (p. 251-263), en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.[/referencia]
[link]Accés al manual[/link]Los incentivos económicos para la gestión de residuos pasan por establecer un vínculo entre el impacto de los residuos y su coste de gestión. En el artículo se describen las particularidades de algunos de los instrumentos que tienen esta finalidad, como son las tasas de residuos -y en especial las tasas de pago por generación- y las tasas sobre los tratamientos finalistas de los residuos (vertido e incineración).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2010) La fiscalidad de los residuos y la recogida puerta a puerta (p. 251-263), en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.[/referencia_es]
[link]Acceso al manual[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) La fiscalidad de los residuos y la recogida puerta a puerta (p. 251-263), en Colomer, J. (Coord.) “Manual de recogida selectiva puerta a puerta”. Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta.