A Espanya, la gestió dels residus comercials està patint canvis importants, tant en la seva recollida (per exemple, serveis complementaris de recollida selectiva per a grans productors), com en el seu tractament (per exemple, increment dels nivells de recuperació).
Aquests canvis fan possible l’aplicació d’una nova fiscalitat sobre els residus comercials que permeti que, més enllà de la tradicional funció recaptadora de les taxes de residus, aquestes també puguin incentivar les bones pràctiques de gestió de residus.
L’article exposa les característiques de l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació sobre els residus comercials, els aspectes a considerar quan s’apliquen en contextos de recollida porta a porta domiciliària i en entorns de recollida domiciliària en contenidors i els seus avantatges des del punt de vista ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2006[/data]
[publicacio]Residuos[/publicacio]
[referencia]Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. (2006). La fiscalidad de los residuos comerciales. Revista Residuos, 94, p. 22-29.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]En España, la gestión de los residuos comerciales está sufriendo cambios importantes, tanto en su recogida (p.e. servicios complementarios de recogida selectiva para grandes productores), como en su tratamiento (p.e. incremento de los niveles de recuperación).
Estos cambios posibilitan la aplicación de una nueva fiscalidad sobre los residuos comerciales que permita que, más allá de la tradicional función recaudadora de las tasas de residuos, éstas también puedan incentivar las buenas prácticas de gestión de residuos.
El artículo expone las características de la aplicación de tasas de basura de pago por generación sobre los residuos comerciales, los aspectos a considerar cuando se aplican en contextos de recogida puerta a puerta domiciliaria y en entornos de recogida domiciliaria en contenedores y sus ventajas desde el punto de vista ambiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[publicacio_es]Residuos[/publicacio_es]
[referencia_es]Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. (2006). La fiscalidad de los residuos comerciales. Revista Residuos, 94, p. 22-29.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. (2006). La fiscalidad de los residuos comerciales. Residuos, 94: 22-29.