A Espanya, la gestió dels residus comercials està patint canvis importants, tant en la seva recollida (per exemple, serveis complementaris de recollida selectiva per a grans productors), com en el seu tractament (per exemple, increment dels nivells de recuperació).

Aquests canvis fan possible l’aplicació d’una nova fiscalitat sobre els residus comercials que permeti que, més enllà de la tradicional funció recaptadora de les taxes de residus, aquestes també puguin incentivar les bones pràctiques de gestió de residus.

L’article exposa les característiques de l’aplicació de taxes d’escombraries de pagament per generació sobre els residus comercials, els aspectes a considerar quan s’apliquen en contextos de recollida porta a porta domiciliària i en entorns de recollida domiciliària en contenidors i els seus avantatges des del punt de vista ambiental.

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Álvarez Prado, L., Puig Ventosa, I. (2006). La fiscalidad de los residuos comerciales. Residuos, 94: 22-29.