El Plan Nacional Integrado de Residuos (en fase d’esborrany a l’hora de publicar aquest article) inclou 13 plans de residus específics. L’article analitza alguns aspectes del Pla Nacional de Residus de Plàstics d’Ús Agrari i del Pla Nacional de Residus Urbans. Del primer destaca que finalment el Ministeri estableixi polítiques sobre aquests residus, però sorprèn la poca consideració prestada al potencial dels polímers biodegradables. Pel que fa al Pla Nacional de Residus Urbans, vistos els flagrants incompliments esdevinguts en el passat, cal considerar com insuficients les mesures previstes respecte de reducció de residus. Destaca el poc èmfasi prestat a la matèria orgànica, la majoritària en els residus urbans, així com l’escassa importància atribuïda als instruments econòmics, que han estat determinants en altres països amb una gestió de residus més avançada.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio]Ecología Política[/publicacio]
[referencia]Martín Gascón, P., Puig Ventosa, I. (2007) La efectividad del futuro Plan nacional integrado de residuos. Ecología Política, 34, p. 62-64.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El Plan Nacional Integrado de Residuos (en fase de borrador cuando se publicó el artículo) incluye 13 planes de residuos específicos. El artículo analiza algunos aspectos del Plan Nacional de Residuos de Plásticos de Uso Agrario y del Plan Nacional de Residuos Urbanos. Del primero destaca que finalmente el Ministerio establezca políticas sobre estos residuos, pero sorprende la poca consideración prestada al potencial de los polímeros biodegradables. Por lo que respecta al Plan Nacional de Residuos Urbanos, vistos los flagrantes incumplimientos acaecidos en el pasado, cabe
considerar como insuficientes las medidas previstas respecto de reducción de residuos. Destaca el poco énfasis prestado a la materia orgánica, la mayoritaria en los residuos urbanos, así como la escasa importancia atribuida a los instrumentos económicos, que han sido determinantes en otros países con una gestión de residuos más avanzada.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es]Ecología Política[/publicacio_es]
[referencia_es]Martín Gascón, P., Puig Ventosa, I. (2007) La efectividad del futuro Plan nacional integrado de residuos. Ecología Política, 34, p. 62-64.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Martín Gascón, P., Puig Ventosa, I. (2007) La efectividad del futuro Plan nacional integrado de residuos. Ecología Política, 34: 62-64.