El Plan Nacional Integrado de Residuos (en fase d’esborrany a l’hora de publicar aquest article) inclou 13 plans de residus específics. L’article analitza alguns aspectes del Pla Nacional de Residus de Plàstics d’Ús Agrari i del Pla Nacional de Residus Urbans. Del primer destaca que finalment el Ministeri estableixi polítiques sobre aquests residus, però sorprèn la poca consideració prestada al potencial dels polímers biodegradables. Pel que fa al Pla Nacional de Residus Urbans, vistos els flagrants incompliments esdevinguts en el passat, cal considerar com insuficients les mesures previstes respecte de reducció de residus. Destaca el poc èmfasi prestat a la matèria orgànica, la majoritària en els residus urbans, així com l’escassa importància atribuïda als instruments econòmics, que han estat determinants en altres països amb una gestió de residus més avançada.

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Martín Gascón, P., Puig Ventosa, I. (2007) La efectividad del futuro Plan nacional integrado de residuos. Ecología Política, 34: 62-64.