L’evolució dels sistemes de recollida de residus municipals ha estat acompanyat per l’evolució de les estratègies de comunicació ambiental. L’objecte del present article és explicar les característiques particulars d’una campanya de comunicació en el cas de la recollida porta a porta juntament amb la introducció del sistema de pagament per generació (PAYT), un dels enfocaments més innovadors del moment en el camp de la recollida de residus urbans.

L’article mostra una visió general del sistema porta a porta i detalla el cas de Torrelles de Llobregat. Tenint en compte aquesta experiència com a referència, en el text es descriuen els aspectes més importants a tenir en compte en la concepció dels processos de comunicació ambientals necessaris per implementar aquest models.

autoria

Ignasi Puig

data

2005

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. (2005) La comunicación ambiental en sistemas de recogida puerta puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de Llobregat como ejemplo. Residuos, 82: 66-74.