L’evolució dels sistemes de recollida de residus municipals ha estat acompanyat per l’evolució de les estratègies de comunicació ambiental. L’objecte del present article és explicar les característiques particulars d’una campanya de comunicació en el cas de la recollida porta a porta juntament amb la introducció del sistema de pagament per generació (PAYT), un dels enfocaments més innovadors del moment en el camp de la recollida de residus urbans.
L’article mostra una visió general del sistema porta a porta i detalla el cas de Torrelles de Llobregat. Tenint en compte aquesta experiència com a referència, en el text es descriuen els aspectes més importants a tenir en compte en la concepció dels processos de comunicació ambientals necessaris per implementar aquest models.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]Residuos[/publicacio]
[referencia]Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. (2005) La comunicación ambiental en sistemas de recogida puerta puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de Llobregat como ejemplo. Revista Residuos, 82, p. 66-74.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]La evolución de los sistemas de recogida de residuos municipales ha sido acompañado por la evolución de las estrategias de comunicación ambiental. El objeto del presente artículo es explicar las características particulares de una campaña de comunicación en el caso de la recogida puerta a puerta junto con la introducción del sistema de pago por generación (PAYT), uno de los enfoques más innovadores del momento.
El artículo muestra una vista general del sistema puerta a puerta y detalla el caso de Torrelles de Llobregat. Teniendo en cuenta esta experiencia como una referencia, en el texto se describen los aspectos más importantes a tener en cuenta en la concepción de los procesos de comunicación ambientales necesarios para implementar este tipo de modelos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]Residuos[/publicacio_es]
[referencia_es]Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. (2005) La comunicación ambiental en sistemas de recogida puerta puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de Llobregat como ejemplo. Revista Residuos, 82, p. 66-74.[/referencia_es]
[link]Acceso al altículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2005

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Almazor Escartín, L., Carrión Molina, M., Puig Ventosa, I. (2005) La comunicación ambiental en sistemas de recogida puerta puerta y de pago por generación de residuos. Torrelles de Llobregat como ejemplo. Residuos, 82: 66-74.