Skip to main content

La darrera edició de la classificació del personal investigador amb més impacte científic del món, que elabora la Universitat de Stanford, situa Jaume Freire (investigador de la Fundació ENT) entre l’1% dels científics més influents. 
La llista està basada en la informació continguda en la base de dades Scopus per classificar als científics per l’impactes de les seves citacions. Aporta informació estandarditzada sobre paràmetres relacionats amb l’impacte de les publicacions científiques: les vegades que un article és citat per un altre investigador, l’índex h, l’índex hm ajustat per coautoria, les citacions dels articles en les diferents posicions d’autoria i un indicador combinat, entre d’altres. A més, la classificació permet comparar les mètriques tot eliminant les autocitacions.

La classificació aplega més de 161.000 investigadors d’entre els 7 milions de científics que es considera que es troben en actiu en l’actualitat. Considerat un dels rànquings més influents del món, ha estat creat per un grup d’experts integrat per John Loannidis (Stanford University), Jeroen Baas (Elsevier B.V.), Kevin W. Boyack (SciTech Strategies) i Richard Klavans (SciTech Strategies). La classificació de la base de dades engloba 22 camps científics diferents i 176 subcamps, i són inclosos el 2% dels millors en cadascuna de les seves disciplines principals, amb representació d’institucions de tot el món.

Més informació