Irene Castells Rey s’incorpora a la Fundació ENT pel període d’un any. La Irene és ambientòloga amb experiència com a educadora i divulgadora ambiental. La seva principal àrea d’interès és la gestió dels residus, on els últims anys ha participat en diferents projectes d’introducció o millora de la recollida selectiva dels residus orgànics i posterior procés de compostatge.

Les tasques consisteixen donar suport a l’edició de la revista “Ecología Política” (http://www.ecologiapolitica.info), de la qual la Fundació ENT n’és coeditora, en donar suport a l’actualització i provisió de nous continguts per al portal de l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus (https://www.fiscalitatresidus.org) i en recolzar altres aspectes de l’activitat.