Aquest informe va ser un encàrrec de Green Budget Germany, en el marc d’un projecte per l’agència alemanya de cooperació internacional (GTZ, actualment GIZ).

El projecte consistia a identificar i descriure els principals instruments econòmics en matèria de gestió de residus vigents en aquests 3 països. En el cas espanyol es van analitzar diversos impostos sobre l’abocament de residus, els principals sistemes integrats de gestió i algunes experiències interessants de taxes municipals de residus. En el cas xilè, l’objecte d’anàlisi van ser les taxes municipals de residus i un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de begudes. Finalment, en el cas d’Argentina, es va focalitzar en les taxes municipals de residus i, en una taxa als generadors de residus perillosos.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Green Budget Germany