Tot i que els residus generats a les platges són una fracció relativament petita, les característiques particulars dels ecosistemes costaners (fragilitat, alt valor com a recurs turístic i econòmic, ús com a emplaçament d’activitats de caràcter festiu, etc.) fan que la reducció en la generació de residus tingui una especial rellevància.

Aquest projecte va permetre identificar oportunitats de reducció de residus a les platges del Masnou i realitzar propostes en aquest sentit, tant de caràcter normatiu, com econòmic i comunicatiu. També es va realitzar una estimació de l’estalvi potencial de residus associat a aquestes propostes i una avaluació de les actuacions implementades durant l’execució del projecte. Per a la recollida d’informació es va realitzar una caracterització qualitativa dels residus dels contenidors i papereres de la platja, així com entrevistes als responsables de les guinguetes i als banyistes.

Algunes de les activitats proposades dins del projecte van ser la realització d’una campanya adreçada als banyistes i a les guinguetes, la modificació del Pla d’Usos de les platges i les ordenances municipals, la modificació dels plecs de clàusules per a l’adjudicació de les guinguetes i la creació d’un servei de préstec de gots reutilitzables.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament del Masnou