Tot i que els residus generats a les platges són una fracció relativament petita, les característiques particulars dels ecosistemes costaners (fragilitat, alt valor com a recurs turístic i econòmic, ús com a emplaçament d’activitats de caràcter festiu, etc.) fan que la reducció en la generació de residus tingui una especial rellevància.

Aquest projecte va permetre identificar oportunitats de reducció de residus a les platges del Masnou i realitzar propostes en aquest sentit, tant de caràcter normatiu, com econòmic i comunicatiu. També es va realitzar una estimació de l’estalvi potencial de residus associat a aquestes propostes i una avaluació de les actuacions implementades durant l’execució del projecte. Per a la recollida d’informació es va realitzar una caracterització qualitativa dels residus dels contenidors i papereres de la platja, així com entrevistes als responsables de les guinguetes i als banyistes.

Algunes de les activitats proposades dins del projecte van ser la realització d’una campanya adreçada als banyistes i a les guinguetes, la modificació del Pla d’Usos de les platges i les ordenances municipals, la modificació dels plecs de clàusules per a l’adjudicació de les guinguetes i la creació d’un servei de préstec de gots reutilitzables.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

Aunque los residuos generados en las playas son una fracción relativamente pequeña, las características particulares de los ecosistemas costeros (fragilidad, alto valor como recurso turístico y económico, uso como emplazamiento de actividades de carácter festivo, etc.) hacen que la reducción en la generación de residuos tenga una especial relevancia.

Este proyecto permitió identificar oportunidades de reducción de residuos en las playas del Masnou y realizar propuestas en este sentido, tanto de carácter normativo, como económico y comunicativo. También se realizó una estimación del ahorro potencial de residuos asociado a estas propuestas y una evaluación de las actuaciones implementadas durante la ejecución del proyecto. Para la recogida de información se realizó una caracterización cualitativa de los residuos de los contenedores y papeleras de la playa, así como entrevistas a los responsables de los chiringuitos y a los bañistas.

Algunas de las actividades propuestas dentro del proyecto fueron la realización de una campaña dirigida a los bañistas y a los chiringuitos, la modificación del Plan de Usos de las playas y las ordenanzas municipales, la modificación de los pliegos de cláusulas para la adjudicación de los chiringuitos y la creación de un servicio de préstamo de vasos reutilizables.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Ajuntament del Masnou[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament del Masnou