L’Ajuntament de Manresa va encarregar a ENT un projecte que perseguia desenvolupar i aplicar instruments normatius i comunicatius per assolir una reducció del consum i de la generació de residus en els equipaments municipals de Manresa.

Partint del que regulaven les ordenances i reglaments existents, el projecte consistí en elaborar propostes per incidir normativament sobre la generació de residus en els equipaments municipals en base als següents eixos d’actuació: establir criteris ambientals per la gestió de quioscos, bars i restaurants ubicats en els equipaments municipals, limitar els residus superflus en els equipaments introduïnt criteris de compra verda (en l’àrea de neteja i de gestió de fotocopiadores específicament) que limitin la utilització de productes d’usar i llençar, productes de vida curta i productes de caràcter tòxic.

El projecte també va potenciar la minimització de l’ús de paper en les dependències municipals, i va estudiar l’aplicació de criteris de pagament per generació en les taxes d’escombraries de les activitats ubicades en equipaments públics.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

El Ayuntamiento de Manresa encargó a ENT un proyecto que perseguía desarrollar y aplicar instrumentos normativos, económicos y comunicativos para alcanzar una reducción de los residuos generados en los edificios municipales de Manresa.

Partiendo de lo que regulaban las ordenanzas y reglamentos existentes, el proyecto consistió en elaborar propuestas para incidir normativa y económicamente sobre la generación de residuos en los edificios municipales en base a los siguientes ejes de actuación: establecer criterios ambientales para la gestión de bares y restaurantes ubicados en los edificios municipales, fomentar las máquinas expendedoras de envases reutilizables, limitar los residuos superfluos introduciendo criterios de compra verde (en el área de limpieza en particular) que limiten la utilización de productos de usar y tirar, productos de vida corta y productos de carácter tóxico.

El proyecto también potenció la minimización del uso de papel en las dependencias municipales, y propugnó la aplicación de criterios de pago por generación en la tasas de basura que pagasen las actividades situadas en edificios públicos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Manresa[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Manresa