L’Ajuntament de Manresa va encarregar a ENT un projecte que perseguia desenvolupar i aplicar instruments normatius i comunicatius per assolir una reducció del consum i de la generació de residus en els equipaments municipals de Manresa.

Partint del que regulaven les ordenances i reglaments existents, el projecte consistí en elaborar propostes per incidir normativament sobre la generació de residus en els equipaments municipals en base als següents eixos d’actuació: establir criteris ambientals per la gestió de quioscos, bars i restaurants ubicats en els equipaments municipals, limitar els residus superflus en els equipaments introduïnt criteris de compra verda (en l’àrea de neteja i de gestió de fotocopiadores específicament) que limitin la utilització de productes d’usar i llençar, productes de vida curta i productes de caràcter tòxic.

El projecte també va potenciar la minimització de l’ús de paper en les dependències municipals, i va estudiar l’aplicació de criteris de pagament per generació en les taxes d’escombraries de les activitats ubicades en equipaments públics.

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Manresa