Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Instrumentos económicos para la gestión de residuos de envases en Ecuador
| | Publicacions

Aquest article té per objectiu presentar els possibles instruments econòmics per millorar la gestió de residus d’envasos a l’Equador. L’article comença presentant la gestió de residus sòlids urbans a Equador, focalitzant en la fracció envasos i, en particular, l’Impost Redimible a les Ampolles Plàstiques No Retornables. A continuació, es presenta l’estat de la qüestió internacional en matèria d’instruments econòmics aplicats a la gestió d’envasos, singularment: esquemes de responsabilitat ampliada del productor, impostos i sistemes de dipòsit, devolució i retorn. L’article valora l’aplicació d’aquests instruments a Equador, i formula propostes considerant el marc legal i la gestió preexistents.

Data
2018
Publicació
Ciencia Digital
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. et al. (2018) Instrumentos económicos para la gestión de residuos de envases en Ecuador. Ciencia Digital, Vol.2 Num.2, 123-143.
Enllaç a l’article