Skip to main content

Aquest article té per objectiu presentar els possibles instruments econòmics per millorar la gestió de residus d’envasos a l’Equador. L’article comença presentant la gestió de residus sòlids urbans a Equador, focalitzant en la fracció envasos i, en particular, l’Impost Redimible a les Ampolles Plàstiques No Retornables. A continuació, es presenta l’estat de la qüestió internacional en matèria d’instruments econòmics aplicats a la gestió d’envasos, singularment: esquemes de responsabilitat ampliada del productor, impostos i sistemes de dipòsit, devolució i retorn. L’article valora l’aplicació d’aquests instruments a Equador, i formula propostes considerant el marc legal i la gestió preexistents.

autoria

Ignasi Puig

data

2018

publicació

Ciencia Digital

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. et al. (2018) Instrumentos económicos para la gestión de residuos de envases en Ecuador. Ciencia Digital, Vol.2 Num.2, 123-143.