La Fundació Carles Pi i Sunyer realitzà l’any 2012 una nova edició de les enquestes a ens locals sobre polítiques públiques. Aquesta publicació analitza els resultats d’aquestes enquestes en matèria de polítiques públiques de medi ambient, desgranant cadascun dels indicadors calculats, creuant els resultats amb altres dades i elaborant un seguit de conclusions i propostes de futur arran dels resultats.

autoria

Ignasi Puig | Marta Jofra | Juanjo Iraegui

data

2012

publicació

Fundació Pi i Sunyer

referència bibliogràfica

Jofra, M., Puig, I., Iraegui, J. (2012) Informe del panel de polítiques públiques de medi ambient, dins de “Polítiques públiques dels municipis catalans”, 229-278. Fundació Pi i Sunyer.