L’any 2006 vam portar a terme el projecte de recerca, finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, “La integració dels indicadors de sostenibilitat en les polítiques públiques en l’àmbit local” on analitzàvem els  problemes d’aplicabilitat dels indicadors de sostenibilitat municipals.

L’any 2005 ENT assessorà, en el projecte Avaluació i propostes de millora per a la implantació de sistemes d’indicadors per a la sostenibilitat local a la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’avaluar els nivells assolits en quant a implantació dels indicadors de sostenibilitat en l’àmbit local. Es posà especial èmfasis en els usos dels indicadors de sostenibilitat i la seva relació amb la presa de decisions d’àmbit polític.

Al cas del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat establerts per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, varem tractar d’establir millores al sistema de recolzament a la implantació indicadors per part de la Diputació de Barcelona.

autoria

ENT environment & management

data

2005 – …

client

Varis