Aquest estudi va ser encarregat per l’associació GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives) l’any 2013. L’objectiu és analitzar el mercat europeu d’incineració i el transport de residus entre estats membres. Analitza les capacitats d’incineració de cada estat membre, identifica els que tenen un excés de capacitat i la previsió de construcció de noves incineradores en l’horitzó del 2020. Analitza les dades de transport de residus entre països, els impactes ambientals del transport i de la incineració de residus, i formula un seguit de conclusions derivades d’aquestes anàlisis.

autoria

Marta Jofra | Ignasi Puig

data

2013

publicació

Global Alliance for Incineraton Alternatives

referència bibliogràfica

Jofra Sora, M., Puig Ventosa, V. (2013) Incineration overcapacity and waste shipping in Europe: the end of the proximity principle. Global Alliance for Incineraton Alternatives