Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Incentivos económicos para avanzar hacia la reducción y reciclaje de Residuos Urbanos
| | Publicacions

Els últims anys la quantitat de residus municipals generats ha augmentat, així com també ho ha fet la seva heterogeneïtat i toxicitat. Entre els instruments disponibles per abordar aquest problema, els incentius econòmics han de jugar un paper central. Aquest article analitza diferents instruments econòmics que permeten a les administracions públiques conduir mitjançant incentius als ciutadans i altres agents del mercat cap a un canvi de conductes amb relació a la generació i tractament de les escombraries. A través de diversos exemples d’experiències en marxa, l’article mostra que els instruments són eines potents per assolir objectius de reducció i reciclatge dels residus.

Data
2002
Publicació
Revista Interdisciplinar de gestión ambiental
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2002) Incentivos económicos para avanzar hacia la reducción y reciclaje de Residuos Urbanos. Revista Interdisciplinar de gestión ambiental, 48, p. 22-32.
Accés a l’article