Els últims anys la quantitat de residus municipals generats ha augmentat, així com també ho ha fet la seva heterogeneïtat i toxicitat. Entre els instruments disponibles per abordar aquest problema, els incentius econòmics han de jugar un paper central. Aquest article analitza diferents instruments econòmics que permeten a les administracions públiques conduir mitjançant incentius als ciutadans i altres agents del mercat cap a un canvi de conductes amb relació a la generació i tractament de les escombraries. A través de diversos exemples d’experiències en marxa, l’article mostra que els instruments són eines potents per assolir objectius de reducció i reciclatge dels residus.

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Revista de Estudios Regionales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Incentivos económicos para avanzar hacia la reducción y reciclaje de Residuos Urbanos. Revista Interdisciplinar de gestión ambiental, 48: 22-32.