Skip to main content

ENT ha portat a terme diversos projectes que analitzen diversos aspectes de les implicacions socials i ambientals del comerç just, i en particular ens hem centrat en veure els impactes dels mecanismes de recolzament a la internacionalització desenvolupats. A continuació es mencionen alguns del projectes que hem portat a terme.

L’any 2008 l’organització Veterinaris sense Fronteres – actualment VSF Justicia Alimentaria Global- ens va encarregar l’estudi “Impacte dels Tractats de Lliure Comerç a la zona dels Grans Llacs (Àfrica)”. Consistí en dues parts complementàries, una anàlisi macroeconòmica de l’impacte dels Tractats de Lliure Comerç sobre el sector agropecuari a la zona dels Grans Llacs on està treballant VSF, i el disseny de la recollida de dades sobre terreny, així com el recolzament per a l’anàlisi de les dades obtingudes. També es va portar a terme un procés de capacitació tant als treballadors de VSF de Barcelona, com als desplaçats a la República Democràtica del Congo i Uganda.

En la mateixa línea l’any 2007 es va portar a terme un cicle formatiu als treballadors d’Intermon Oxfam i l’Observatori del Deute en la Globalització a l’entorn del funcionament de les Agències de Crèdit a l’Exportació en general, i en particular l’espanyola CESCE. En ell es van analitzar tant els mecanismes gestionats per CESCE, com les principals problemàtiques de tipus ambiental i social detectades. Igualment es va realitzar un procés de discussió i consultoria a l’entorn de possibles actuacions.

Al període 2005-2008 a través del projecte ECA-Watch en el marc de la nostra col·laboració amb l’Observatori del Deute en la Globalització de la Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la Universitat Politècnica de Catalunya, vam portar a terme un projecte on la nostra funció consistí en supervisar l’Agencia de Crèdit a l’Exportació (ECA) espanyola, anomenada Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Aquesta agència mixta, de majoria pública, és un mecanisme de recolzament a l’exportació espanyola. El nostre interès es centrà en ella perquè, per una banda, era la responsable d’exigir el 50% del deute extern bilateral espanyol (amb la conseqüències socials que comporta la seva exigència) i, per un altra banda, històricament havia recolzat projectes on s’havien produït problemes de corrupció i importants impactes ambientals. Mitjançant la nostra actuació, vam tractar d’evitar que la seva activitat comportés aspectes negatius per als països empobrits. L’any 2008 vam publicar com a resum de la nostra recerca el llibre “¿Debe el Estado ayudar a las transnacionales españolas? : impactos ambientales y sociales del apoyo público a la internacionalización” publicat per l’editorial Muñoz Moya. Posterioment Miquel Ortega (2008) va fer una nova versió en format treball de recerca El apoyo económico estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: problemas en la gestión ambiental y social.

Finalment assenyalar que l’any 2008 vam portar a terme el projecte “Els EPAs des de la realitat immediata espanyola. La pesca com a exemple”. Aquest estudi, realitzat conjuntament entre l’Observatori del Deute de la Globalització, SETEM i ENT Medi Ambient i Gestió, analitzava l’impacte potencial sobre el sector pesquer senegalès dels Acords d‘Associació Econòmica (EPA, per les seves sigles en anglès) que la Unió Europea va signar amb els països africans, posant especial èmfasis en el rol del govern espanyol durant les negociacions prèvies a la signatura, i analitzant la relació existent entre les negociacions dels EPA i les polítiques exteriors espanyoles. Els resultats principals es poden trobar a la publicació de SETEM Interessos econòmics espanyols a les negociacions comercials Europa-Àfrica. La pesca de Senegal com a exemple.

autoria

ENT environment & management

data

2005-…

client

Varis