Torrelles de Llobregat va implantar la primera experiència a l’Estat Espanyol de taxes d’escombraries en la que cada ciutadà i establiment comercial paga segons la quantitat i tipus d’escombraries que genera. És el que s’anomena “pagament per generació”.

ENT, per encàrrec de la Junta de Residus (ara Agència de Residus de Catalunya), l’Entitat del Medi Ambient i l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat dissenyà i implementà el nou sistema fiscal i desenvolupà la part comunicativa d’informació a la població del nou sistema.

L’Ajuntament retirà els contenidors i passà a recollir les escombraries porta a porta, una fracció diferent cada dia d’acord amb un calendari. A més, per a la fracció inorgànica (rebuig + envasos) l’Ajuntament estandarditzà les bosses d’escombraries i tan sols recollia el model de bossa estandarditzat. El preu de compra d’aquestes bosses portava associat una part de la taxa d’escombraries, de manera que a més bosses utilitzades més es pagava de taxa d’escombraries. Es tractava d’un model pioner, més just i incentivador de la recollida selectiva, ja que les fraccions orgànica, vidre i paper es podien lliurar gratuïtament.

L’experiència estigué en vigor des del 14 de gener al 30 de setembre de 2003. Mentre estigué en vigor, Torrelles de Llobregat se situà entre els municipis de Catalunya amb un major percentatge de recuperació de residus. Al canviar el govern municipal, aquest decidí suprimir la taxa.

Derivat del projecte s’han fet nombroses publicacions en revistes d’àmbit autonòmic, estatal i internacional. Algunes d’elles es poden trobar a l’apartat de Publicacions d’aquesta web.

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Agència de Residus de Catalunya