La gestió de residus municipals s’enfronta objectius ambiciosos de prevenció i separació en origen, derivats de la legislació emergent.

Nombroses experiències demostren que els sistemes d’identificació de l’usuari poden contribuir a aquests objectius. Aquesta identificació pot ser aplicada fàcilment en contextos de baixa densitat de població usant un sistema de recollida porta a porta. A Espanya ja hi ha al voltant de 300 municipis amb aquest model, amb resultats de recollida selectiva molt per sobre de la mitjana.

En canvi, en contextos d’alta densitat, quan es valori que la recollida porta a porta no és viable i es persisteixi en l’ús de contenidors d’ús col·lectiu, la pèrdua d’anonimat passa per la implementació de tecnologia per a la identificació de l’usuari en els propis contenidors.

En aquest article es mostra una síntesi sobre aquests sistemes, així com una breu descripció dels aspectes tècnics a considerar per les entitats locals en la seva implementació.

autoria

Maria Calaf | Antoni Llabrés | Ignasi Puig

data

2019

publicació

Equipamientos y Servicios Municipales

referència bibliogràfica

Calaf Forn, M., Llabrés Payeras, A., Puig Ventosa, I. (2019) Identificación de los usuarios en la recogida de residuos municipales en contextos de alta densidad. Equipamientos y Servicios Municipales, 188: 50-54.