La guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de la recollida selectiva a les oficines fou elaborada per ENT per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya i del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

És una guia adreçada a tot el personal de l’Administració i que recull informació i consells per contribuir a la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus que es generen a les oficines.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya