La guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de la recollida selectiva a les oficines fou elaborada per ENT per encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya i del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

És una guia adreçada a tot el personal de l’Administració i que recull informació i consells per contribuir a la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus que es generen a les oficines.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2010[/data]


[link]Consulta la guia[/link]La guía práctica para la prevención de residuos y la mejora de la recogida selectiva en las oficinas fue elaborada por ENT por encargo de la Agencia de Residuos de Catalunya y del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat de Catalunya.

Es una guía dirigida a todo el personal de la Administración y que recoge información y consejos para contribuir a la prevención, reutilización y reciclaje de los residuos que se generan en las oficinas.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Consulta la guía[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya