Amb l’objectiu d’apropar els sistemes de pagament per generació als ens locals, l’any 2010, l’Agència de Residus de Catalunya va encarregar a ENT Environment and Management la redacció d’una guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus a nivell municipal, que paral·lelament donava compliment a una de les actuacions transversals contemplades en el PROGREMIC 2007-2012.

La guia descriu els principis bàsics de funcionament d’aquests sistemes, els passos a seguir per a la seva implantació i l’impacte que s’espera que tinguin tant sobre els fluxos de residus com sobre el propi funcionament del servei de recollida. També es descriuen experiències d’aplicació d’aquests sistemes tant a nivell català i estatal, com en d’altres països europeus.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya