La gestió de residus municipals és un dels àmbits clau de la política ambiental municipal, i també aquell on els Ajuntaments dediquen més recursos. Per aquest motiu, cal emprar tot un ventall d’eines, des de la inversió pública fins a les normatives locals, passant per la comunicació, per assolir cada cop millors resultats en prevenció i en recollida selectiva.
En aquest sentit, la utilització d’instruments de tipus fiscal en l’àmbit de la gestió de residus s’està plantejant cada cop més com una opció per crear un incentiu per avançar cap a millors resultats en prevenció i en recollida selectiva, i també per garantir una adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus, a més de garantir la necessària efectivitat recaptatòria.
A nivell local, el principal instrument econòmic disponible són les taxes de residus. Tradicionalment, en el nostre àmbit territorial aquestes s’han concebut sense una finalitat incentivadora, tanmateix en altres països és habitual l’aplicació de sistemes de pagament per generació (PxG), sistemes que permeten computar la generació real de residus de cada llar o comerç i definir l’import de la taxa en funció de la quantitat i tipus de residus generats. Així, els sistemes de pagament per generació afavoreixen la reducció i el reciclatge de residus, i permeten aplicar el principi de “qui contamina paga”.
En aquest sentit, aquesta guia descriu els principis bàsics de funcionament d’aquests sistemes, els passos a seguir per a la seva implantació i l’impacte que s’espera que tinguin tant sobre els fluxos de residus com sobre el propi funcionament del servei de recollida. També es descriuen experiències d’aplicació d’aquests sistemes tant a nivell català i estatal, com en d’altres països europeus.

autoria

Ignasi Puig | Maria Calaf | Maria Mestre

data

2010

publicació

Agència de Residus de Catalunya

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M., Mestre Montserrat, M. (2010) Guia per a la implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals. Agència de Residus de Catalunya.