L’Agència de Residus de Catalunya, dins el projecte LIFE-REthinkWASTE, oferta un curs online sobre la Taxa Justa en la recollida de residus municipals dirigit als ens locals de Catalunya.

En el curs, que impartit per ENT, s’introduiran els sistemes de taxa justa (pagament per generació -PxG- i bonificació per participació -BxP-) i de generació per coneixement -GxC-. També es farà un repàs del context normatiu i s’exposaran els requeriments tècnics i tecnològics per a organitzar-los. Es tractaran aspectes complementaris: coneixements per a vetllar pel compliment dels requisits de protecció de dades personals, mesures de conscienciació ciutadanes, la gestió de la deixalleria enfocada a aspectes fiscals i a bonificacions pel seu ús, i finalment aspectes sobre compra pública verda. Es tractarà la sostenibilitat financera dels sistemes de taxa justa: introducció sobre aspectes de finançament i economies d’escala, balanç econòmic d’aquests sistemes, configuració de la taxa justa per a un equilibri econòmic global i per a la generació de l’incentiu desitjat i aspectes tècnics al voltant de l’establiment de la taxa.

Després del curs, 20 ens locals podran accedir a un programa d’assessorament personalitzat per a elaborar un pla d’acció per a implantar un sistema de Taxa Justa en el seu territori.

autoria
ENT environment & management
data

2022

client

Agència de Residus de Catalunya