A Espanya continua sent més econòmic per al generador de residus gestionar-los incorrectament que reciclar-los. Això es contradiu amb les polítiques establertes i s’hauria de corregir amb modificacions al sistema econòmic i fiscal. Algunes opcions en aquest sentit són els impostos sobre la fabricació de determinats productes altament contaminants, imposts sobre abocadors o incineradores o establiment de taxes de residus de pagament per generació.

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Daphnia

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad verde y residuos. Daphnia (ISTAS-CCOO), 43: 17-18.