Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Fiscalidad verde y residuos
| | Publicacions

A Espanya continua sent més econòmic per al generador de residus gestionar-los incorrectament que reciclar-los. Això es contradiu amb les polítiques establertes i s’hauria de corregir amb modificacions al sistema econòmic i fiscal. Algunes opcions en aquest sentit són els impostos sobre la fabricació de determinats productes altament contaminants, imposts sobre abocadors o incineradores o establiment de taxes de residus de pagament per generació.

Data
2007
Publicació
Daphnia
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad verde y residuos. Daphnia, 43, p. 17-18. ISTAS-CCOO.
Accés a l’article