A Espanya continua sent més econòmic per al generador de residus gestionar-los incorrectament que reciclar-los. Això es contradiu amb les polítiques establertes i s’hauria de corregir amb modificacions al sistema econòmic i fiscal. Algunes opcions en aquest sentit són els impostos sobre la fabricació de determinats productes altament contaminants, imposts sobre abocadors o incineradores o establiment de taxes de residus de pagament per generació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio]Daphnia[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad verde y residuos. Daphnia, 43, p. 17-18. ISTAS-CCOO.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]En España sigue siendo más económico para el generador de residuos gestionarlos incorrectamente que reciclarlos. Esto se contradice con las políticas establecidas y debería corregirse con modificaciones al sistema económico y fiscal. Algunas opciones en este sentido son los impuestos sobre la fabricación de determinados productos altamente contaminantes, impuestos sobre vertederos o incineradoras o establecimiento de tasas de residuos de pago por generación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es]Daphnia[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad verde y residuos. Daphnia, 43, 17-18. ISTAS-CCOO.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

Daphnia

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Fiscalidad verde y residuos. Daphnia (ISTAS-CCOO), 43: 17-18.