L’experiència nacional i internacional en aplicació d’instruments fiscals com a part de la política de residus demostra que aquests tenen capacitat per generar canvis de conducta, tant a l’hora de produir i comprar béns, com en la fase de gestió de residus. L’article descriu alguns dels instruments fiscals amb major potencial per incentivar la reducció i el reciclatge, tals com els impostos sobre els tractaments finalistes, els impostos sobre certs productes i les taxes d’escombraries, i repassa la situació dels mateixos a Catalunya.
[catala][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2013[/data]
[publicacio]Agència de Residus de Catalunya[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2013) “Fiscalitat i residus” dins del Bloc 1.2 de “De residu a recurs. 20 anys de gestió de residus a Catalunya”. Agència de Residus de Catalunya (ARC).[/referencia]

autoria

Ignasi Puig

data

2013

publicació

Agència de Residus de Catalunya

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2013) “Fiscalitat i residus” dins del Bloc 1.2 de “De residu a recurs. 20 anys de gestió de residus a Catalunya”. Agència de Residus de Catalunya (ARC).