El Cabildo de Lanzarote fou la primera entitat local de tot l’Estat a plantejar-se la institució d’una “ecotaxa” o impost ecològic sobre el turisme. L’única experiència precedent era l’”ecotaxa” balear, molt diferent ja que es tractava d’un impost implementat en una Comunitat Autònoma sencera.

L’estudi encarregat pel Cabildo de Lanzarote a la Universitat de Barcelona fou parcialment externalitzat a ENT Environment and Management. Aquest va consistir en el disseny del nou impost, en una discussió dels seus avantatges i inconvenients i en una avaluació de les diferents alternatives possibles, elaborant escenaris de la recaptació previsible i de les conseqüents possibilitats d’actuació que això permetria. L’estudi també va incorporar propostes pràctiques d’actuació en l’àmbit de la introducció d’aspectes de fiscalitat ambiental a les ordenances fiscals dels set municipis de l’illa i del Cabildo.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Cabildo de Lanzarote