El Cabildo de Lanzarote fou la primera entitat local de tot l’Estat a plantejar-se la institució d’una “ecotaxa” o impost ecològic sobre el turisme. L’única experiència precedent era l’”ecotaxa” balear, molt diferent ja que es tractava d’un impost implementat en una Comunitat Autònoma sencera.

L’estudi encarregat pel Cabildo de Lanzarote a la Universitat de Barcelona fou parcialment externalitzat a ENT Environment and Management. Aquest va consistir en el disseny del nou impost, en una discussió dels seus avantatges i inconvenients i en una avaluació de les diferents alternatives possibles, elaborant escenaris de la recaptació previsible i de les conseqüents possibilitats d’actuació que això permetria. L’estudi també va incorporar propostes pràctiques d’actuació en l’àmbit de la introducció d’aspectes de fiscalitat ambiental a les ordenances fiscals dels set municipis de l’illa i del Cabildo.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2004[/data]

El Cabildo de Lanzarote fue la primera entidad local de todo el Estado que se planteó la institución de una “ecotasa” o impuesto ecológico sobre el turismo. La única experiencia precedente era la ”ecotasa” balear, muy diferente ya que se trataba de un impuesto implementado en una Comunidad Autónoma entera.

ENT Environment and Management elaboró, por encargo de la Universidad de Barcelona, parte del estudio consistente en diseñar del nuevo impuesto, discutiendo las ventajas e inconvenientes y evaluando las diferentes alternativas posibles, elaborando escenarios de recaudación previsible… El estudio también incorporaba propuestas prácticas de actuación en el ámbito de la introducción de aspectos de fiscalidad ambiental a las ordenanzas fiscales de los siete municipios de la isla de Lanzarote.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[client_es]Cabildo de Lanzarote[/client_es]The Cabildo de Lanzarote (Canary Islands) was the first local Administration in Spain to consider the introduction of a tax on tourism, locally known as “ecotax”. The only previous experience in Spain was in the balearic islands, a very different one, since it was implemented by an entire Autonomous Community.

ENT Environment and Management developed part of the study consisting of designing the new tax, discussing pros and cons and evaluating the main alternatives, developing some scenarios and calculating the revenue generated in each case. The report also raised practical possibilities of introducing environmental criteria in already existing taxes in the seven municipalities of the Island.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Cabildo de Lanzarote