Existeix un ampli consens sobre el fet que els instruments econòmics poden tenir un important paper a l’hora d’abordar els problemes ambientals. Mentre en estats de la Unió EUropea comencen a abundar exemples d’instruments de política econòmica ambiental quan han resultat exitosos, l’estat espanyol porta un endarreriment històric en la majoria d’aspectes de gestió ambiental, i l’àmbit de fiscalia ambiental no és una excepció.

Les experiències més interessants es donen en l’àmbit autonòmic, però a escala local hi ha força possibilitats d’actuació. L’objectiu d’aquest text és fer una descripció sistemàtica de quines són les possibilitats d’aplicar elements de fiscalitat ambiental per part de les entitats locals, en el nostre context legal. Atès que l’element del qual disposen els ens locals per articular aquests instruments són les ordenances fiscals, l’objectiu d’aquest treball és proposar com “ambientalitzar-les”, és a dir, com introduir-hi aspectes que les facin incentivar les bones pràctiques i actitud ambientals.

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) Fiscalitat ambiental local. Gestió local en medi ambient, 1. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.