La introducció de criteris ecològics en el disseny del sistema tributari el converteix en un potent instrument de política ambiental. Aquest pot actuar en un doble sentit, d’una banda reduint mitjançant beneficis fiscals les càrregues tributàries de les activitats que es vulguin estimular, i d’altra augmentant la càrrega impositiva a activitats que han de ser desincentivadas, com poden ser les intensives en l’ús de recursos naturals.
En qualsevol cas, l’obtenció d’ingressos s’ha de considerar en general com un resultat addicional -no l’objectiu- dels tributs ecològics.
Hi ha diverses experiències a tot el món d’utilització d’instruments econòmics per gestionar el turisme. Mentre en alguns casos aquests instruments són utilitzats com una eina per incentivar el turisme, per exemple a través de subsidis per a la construcció d’establiments turístics, en d’altres el turisme és utilitzat com a factor generador dels ingressos públics. En la majoria de casos, els tributs turístics són utilitzats amb una finalitat estrictament recaptadora, però, analitzarem a continuació tres experiències d’impostos turístics enfocats a generar recursos per a la conservació del medi ambient. La primera experiència és l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics d’Allotjament de les Illes Balears. Posteriorment descriurem el Fons de fideïcomís de Belize i, finalment, la Taxa de Preservació Ambiental de l’arxipèlag de Fernando de Noronha (Brasil).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2003[/data]
[publicacio]Impuestos, Revista de Orientación tributaria[/publicacio]
[referencia]Hercowitz, M., Puig, I. (2003) Fiscalidad ambiental y turismo. Impuestos, Revista de Orientación tributaria, 117, p. 10-15.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]La introducción de criterios ecológicos en el diseño del sistema tributario lo convierte en un potente instrumento de política ambiental. Éste puede actuar en un doble sentido, por un lado reduciendo mediante beneficios fiscales las cargas tributarias de las actividades que se deseen estimular, y por otro aumentando la carga impositiva a actividades que deben ser desincentivadas, como pueden ser las intensivas en el uso de recursos naturales.
En cualquier caso, la obtención de ingresos debe considerarse en general como un resultado adicional -no el objetivo- de los tributos ecológicos.
Existen diversas experiencias en todo el mundo de utilización de instrumentos económicos para gestionar el turismo. Mientras en algunos casos estos instrumentos son utilizados como una herramienta para incentivar el turismo, por ejemplo a través de subsidios para la construcción de establecimientos turísticos, en otros el turismo es utilizado como factor generador de los ingresos públicos. En la mayoría de casos, los tributos turísticos son utilizados con una finalidad estrictamente recaudadora, sin embargo, analizaremos a continuación tres experiencias de impuestos turísticos enfocados a generar recursos para la conservación del medio ambiente. La primera experiencia es el Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos de Alojamiento de las Islas Baleares (España). Posteriormente describiremos el Fondo de fideicomiso de Belice y, finalmente, la Tasa de Preservación Ambiental del archipiélago de Fernando de Noronha (Brasil).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[publicacio_es]Impuestos, Revista de Orientación tributaria[/publicacio_es]
[referencia_es]Hercowitz, M., Puig, I. (2003) Fiscalidad ambiental y turismo. Impuestos, Revista de Orientación tributaria, 117, p. 10-15.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Revista de Orientación tributaria

referència bibliogràfica

Hercowitz, M., Puig, I. (2003) Fiscalidad ambiental y turismo. Impuestos, Revista de Orientación tributaria, 117: 10-15.