Els incentius econòmics són alguns dels diversos instruments que l’Administració disposa per abordar el problema dels residus, però el seu paper fins al moment ha estat marginal. Aquest article analitza diferents instruments econòmics que permetrien a les Administracions Públiques conduir mitjançant incentius als ciutadans, empreses i altres agents cap a un canvi de conductes en relació a la generació i tractament dels residus. Es plantegen propostes a nivell estatal i regional (p.e. impostos sobre productes o impostos sobre els tractaments finalistes), així com a escala local (p.e. sistemes de bonificació-penalització o taxes de residus). El text se centra sobre els residus municipals, si bé també s’analitzen alguns instruments aplicables sobre residus d’altres tipus. L’article posa de manifest l’efectivitat i eficiència dels instruments econòmics per incentivar la reducció i el reciclatge.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]Monografías de Aranzadi[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2008) Fiscalidad ambiental y gestión de residuos, en “Tratado de Tributación Medioambiental”, Vol. II, Colección “Monografías de Aranzadi”, 508, p. 1303-1328.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Los incentivos económicos están entre los diversos instrumentos de los que la Administración dispone para abordar el problema de los residuos, sin embargo su papel hasta el momento ha sido marginal. Este artículo analiza diferentes instrumentos económicos que permitirían a las Administraciones Públicas conducir mediante incentivos a los ciudadanos, empresas y demás agentes del mercado hacia un cambio de conductas en relación con la generación y tratamiento de los residuos. Se plantean propuestas a nivel estatal y regional (p.e. impuestos sobre productos o impuestos sobre los tratamientos finalistas), así como a escala local (p.e. sistemas de bonificación-penalización o tasas de residuos). El texto se centra sobre los residuos municipales, si bien también se analizan algunos instrumentos aplicables sobre residuos de otro tipo. El artículo pone de manifiesto la efectividad y eficiencia de los instrumentos económicos para incentivar la reducción y el reciclaje.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]Monografías de Aranzadi[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2008) Fiscalidad ambiental y gestión de residuos, en “Tratado de Tributación Medioambiental”, Vol. II, Colección “Monografías de Aranzadi”, 508, p. 1303-1328.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

Monografías de Aranzadi

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) Fiscalidad ambiental y gestión de residuos, en “Tratado de Tributación Medioambiental”, Vol. II, Colección “Monografías de Aranzadi”, 508: 1303-1328.