Els incentius econòmics són alguns dels diversos instruments que l’Administració disposa per abordar el problema dels residus, però el seu paper fins al moment ha estat marginal. Aquest article analitza diferents instruments econòmics que permetrien a les Administracions Públiques conduir mitjançant incentius als ciutadans, empreses i altres agents cap a un canvi de conductes en relació a la generació i tractament dels residus. Es plantegen propostes a nivell estatal i regional (p.e. impostos sobre productes o impostos sobre els tractaments finalistes), així com a escala local (p.e. sistemes de bonificació-penalització o taxes de residus). El text se centra sobre els residus municipals, si bé també s’analitzen alguns instruments aplicables sobre residus d’altres tipus. L’article posa de manifest l’efectivitat i eficiència dels instruments econòmics per incentivar la reducció i el reciclatge.

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

Monografías de Aranzadi

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) Fiscalidad ambiental y gestión de residuos, en “Tratado de Tributación Medioambiental”, Vol. II, Colección “Monografías de Aranzadi”, 508: 1303-1328.