Representants de la Fundació ENT, de l’Agència de Residus de Catalunya i de Gestora de Runes de la Construcció van viatjar a Bogotà els dies 14 i 15 de juliol per tancar el projecte de cooperació amb l’Alcaldia de Bogotà. Aquest projecte, iniciat el setembre de 2014, pretén avançar en la implantació del programa Escombros Cero. D’una banda, s’ha assessorat l’Alcaldia per posar en marxa una deixalleria on s’hi puguin dur residus de la construcció en petites quantitats, a més d’altres residus especials. De l’altra, s’ha formulat una proposta de programa de gestió de residus de la construcció en base a l’experiència catalana, programa que preveu les infraestructures que s’han de posar en marxa en els propers anys. La col·laboració amb l’Alcaldia, però, continua per elaborar una metodologia que permeti replicar l’experiència de Bogotà en matèria de gestió de runes en altres grans ciutats d’Amèrica Llatina. Aquesta col·laboració compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona a través de la convocatòria d’ajuts a entitats per a projectes de cooperació internacional.