El projecte Metres, finançat per la Comissió Europea (Modeling an Environmental Tax Reform in Spain) va concloure el passat desembre del 2018. Va ser el resultat d’una beca Marie Skłodowska-Curie concedida a Jaume Freire el 2015.

La part central del projecte ha estat el desenvolupament d’un model energia-medi ambient-economia d’equilibri general computable (EGC) per avaluar no només les polítiques fiscals, sinó una àmplia gamma de polítiques ambientals i econòmiques. Està basat en els models de Dale Jorgenson i col·legues (Universitat de Harvard) per a l’avaluació d’impostos a l’Agencia de Protecció Ambiental (EPA) dels EUA. La construcció d’un model com aquest model ens ha permès avaluar els efectes econòmics i ambientals de diferents configuracions fiscals, actuals i potencials, a Espanya: impostos sobre el carboni, sobre recursos i sobre la indústria, reformes fiscals, etc.

Després de 2 anys i mig des que va començar, s’han aconseguit moltes fites. La més important: s’han produït set articles, cinc d’ells ja publicats, que resumeixen les principals conclusions del projecte per a aquells interessats en conèixer amb més detall els aspectes principals de la investigació realitzada:

  • Freire-González, J. (2018). Environmental taxation and the double dividend hypothesis in CGE modelling literature: A critical review. Journal of Policy Modeling, 40(1), 194-223.
  • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Environmental Fiscal Reform and the Double Dividend: Evidence from a Dynamic General Equilibrium Model. Sustainability, 10(2), 501.
  • Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2019). Reformulating taxes for an energy transition. Energy Economics 78, 312-323.
  • Freire-González, J. (2018). Los beneficios económicos y ambientales de una Reforma Fiscal Ecológica (The economic and environmental benefits of an Environmental Tax Reform). Ambienta 125, 42–49.
  • Freire-González, J., Ho, M.S. (2018). Carbon Taxes and the Double Dividend Hypothesis in a Recursive-Dynamic CGE model for Spain. Economic Systems Research (in press).

Actualment estan en procés de revisió dos articles més:

  • Freire-González, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, I. (2018). Assessing Waste Taxation: an Empirical Study in a CGE Multi-Pollutant Framework (under review).
  • Freire-González, J. (2018). Energy taxation policies can counteract the rebound effect: empirical evidence (under review).

Es pot trobar un article de premsa a:

Més enllà d’aquests articles, també hem assistit a conferències, en les quals hem tingut l’oportunitat de mostrar la nostra recerca, i obtenir comentaris d’altres col·legues, hem assistit a dos seminaris setmanals sobre economia ambiental a Harvard, i hem realitzat moltes altres activitats, com reunions amb grups d’interès, responsables polítics, altres acadèmics, etc.