La presència d’impureses en els residus biodegradables (residus biològics) causa problemes amb la gestió de residus, entre els quals destaquen els costos addicionals derivats de la necessitat de millorar el tractament previ dels residus biològics, pèrdua de la capacitat de tractament i la dificultat per vendre els residus biològics com compost per la seva baixa qualitat. Quan s’utilitza residus biològics tractats per al condicionament de la terra també pot causar la contaminació del sòl. Comprendre les raons per les quals les impureses es troben en els residus biològics i els factors que afecten al percentatge d’impureses presents permet determinar maneres de minimitzar-les.
Aquest article tracta d’identificar les principals causes de la presència d’impropis en els residus orgànics. A tal efecte, es realitza una anàlisi empírica del nivell d’impropis en els mateixos, en la recollida de residus urbans. En primer lloc, es fa una anàlisi bivariant centrada en les correlacions que hi ha entre la presència d’impropis i diverses variables. En segon lloc, es desenvolupa un model de regressió basat en les relacions significatives obtingudes en el primer pas, així com en la literatura empírica existent. Les estimacions demostren que, tant el sistema de recollida, com el nivell global de recollida selectiva, com la densitat urbana del municipi i l’obligació d’utilitzar bosses compostables poden ser els principals factors que incideixen en els nivells d’impropis

autoria

Jaume Freire | Ignasi Puig

data

2010

publicació

Infoenviro

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. Freire González, J. (2010) Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM. Infoenviro, 54: 29-34.