La presència d’impureses en els residus biodegradables (residus biològics) causa problemes amb la gestió de residus, entre els quals destaquen els costos addicionals derivats de la necessitat de millorar el tractament previ dels residus biològics, pèrdua de la capacitat de tractament i la dificultat per vendre els residus biològics com compost per la seva baixa qualitat. Quan s’utilitza residus biològics tractats per al condicionament de la terra també pot causar la contaminació del sòl. Comprendre les raons per les quals les impureses es troben en els residus biològics i els factors que afecten al percentatge d’impureses presents permet determinar maneres de minimitzar-les.
Aquest article tracta d’identificar les principals causes de la presència d’impropis en els residus orgànics. A tal efecte, es realitza una anàlisi empírica del nivell d’impropis en els mateixos, en la recollida de residus urbans. En primer lloc, es fa una anàlisi bivariant centrada en les correlacions que hi ha entre la presència d’impropis i diverses variables. En segon lloc, es desenvolupa un model de regressió basat en les relacions significatives obtingudes en el primer pas, així com en la literatura empírica existent. Les estimacions demostren que, tant el sistema de recollida, com el nivell global de recollida selectiva, com la densitat urbana del municipi i l’obligació d’utilitzar bosses compostables poden ser els principals factors que incideixen en els nivells d’impropis
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Infoenviro[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. Freire González, J. (2010) Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM. Infoenviro, 54, p. 29-34. [/referencia]La presencia de impurezas en los residuos biodegradables (residuos biológicos) causa problemas con la gestión de residuos, entre los que destacan los costes adicionales derivados de la necesidad de mejorar el tratamiento previo de los residuos biológicos, pérdida de la capacidad de tratamiento y la dificultad para vender los residuos biológicos como compost debido a su baja calidad. Cuando se utiliza residuos biológicos tratados para el acondicionamiento de la tierra también puede causar la contaminación del suelo. Comprender las razones por las que las impurezas se encuentran en los residuos biológicos y los factores que afectan al porcentaje de impurezas presentes se pueden utilizar para determinar maneras de minimizar estos efectos negativos.
Este artículo trata de identificar las principales causas de la presencia de impurezas en los residuos biológicos. Para ello, se realiza un análisis empírico del nivel de impurezas en los residuos biológicos de la recogida de residuos urbanos en dos pasos. En primer lugar, un análisis bivariante se centra en correlaciones significativas entre la presencia de impurezas y diversas variables. En segundo lugar, la construcción de un modelo explicativo basado en las relaciones significativas obtenidas en el primer paso, y en la literatura de investigación, se utilizan para comprobar la hipótesis planteada. Las estimaciones demuestran que el sistema de recolección, los niveles globales de la recogida selectiva, la densidad urbana de la municipalidad y la obligación de utilizar bolsas compostables pueden ser los principales impulsores de los niveles de impurezas en los residuos biológicos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Infoenviro[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. Freire González, J. (2010) Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM. Infoenviro, 54, p. 29-34. [/referencia_es]

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2010

publicació

Infoenviro

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. Freire González, J. (2010) Factores determinantes de los niveles de impropios en la FORM. Infoenviro, 54: 29-34.