Cinc experts externs en representació d’empreses i organitzacions de recerca contribuiran al projecte Biocircularcities participant en la primera sessió de peer review del projecte el proper 28 d’abril.

El consorci Biocircularcities té un doble objectiu: escoltar l’experiència i els projectes dels experts en bioeconomia circular i rebre comentaris i aportacions addicionals sobre els resultats dels primers Local Living Labs.

En la primera part de la sessió, Anne Trémier, directora d’investigació de l’INRAE, compartirà les lliçons apreses sobre la gestió dels bioresidus del projecte DECISIVE, subratllant quines són les principals qüestions que sorgeixen a l’hora de decidir entre la descentralització i la centralització del tractament de bioresidus. Sergio Ulgiati, professor de la Universitat Parthenope, explicarà la importància de recuperar els resultats d’investigacions i projectes de bioeconomia anteriors com a punt de partida per ampliar la gamma de solucions circulars disponibles. Sergio Ugarte, director general i cofundador de SQ Consult BV, presentarà el projecte BBI JU CHAMPION, que promet biopolímers més segurs, sostenibles i circulars centrats en la sostenibilitat i la circularitat. Feni Agostinho, professor de la Universitat Paulista, compartirà les conclusions sobre la prevenció dels residus orgànics generats pels centres de distribució d’aliments. Michele Giavini, d’ARS Ambiente, compartirà els principals reptes i bones pràctiques a Europa per a la recollida selectiva de bioresidus, centrant-se en la implementació del sistema KAYT – Know As You Throw.

En una segona part, després de la presentació de les conclusions de cada Local Living Lab, els experts tindran la possibilitat de donar feedback per validar i donar suport a les eleccions i resultats preliminars del projecte. Respondran preguntes elaborades pel consorci Biocircularcities per a cada lloc pilot. Els llocs pilot, al seu torn, tindran l’oportunitat de debatre alguns punts concrets amb els experts sobre la seva situació local i els escenaris previstos per arribar a una bioeconomia circular al seu territori.

Més detalls sobre la Peer Review #1 aquí.