Aquest estudi analitza la situació de les taxes d’escombraries a Catalunya amb l’objectiu de tenir una diagnosi detallada de les seves característiques, tant a nivell domèstic com comercial.

A partir d’un mostreig significatiu, s’identificaven les principals característiques i el grau de cobertura dels costos del servei, i es realitzaren propostes de millora adreçades als ens locals sobre aspectes a considerar en l’elaboració de les ordenances fiscals.

autoria

ENT environment & management

data

2011

client

Agència de Residus de Catalunya