ENT Environment and Management desenvolupà al 2007 un projecte de reducció de residus als comerços de Montcada i Reixac, encarregat per l’ajuntament d’aquest municipi.

L’objectiu del projecte era proposar les mesures normatives, econòmiques i comunicatives per assolir una reducció dels residus generats pels propis comerciants en el desenvolupament de la seva activitat o per els consumidors com a conseqüència de la realització de compres.

Les propostes realitzades foren de molt diversa naturalesa: creació de xarxes de comerciants compromesos amb la generació de residus, edició de guies informatives per als comerciants i per als consumidors, realització de tallers per embolicar amb pocs residus, revisió de les ordenances existents, etc. Per altra banda, la tipologia de residus sobre la que es pretenia incidir era també molt àmplia, però es va fer un especial èmfasi en la reducció d’envasos, bosses d’un sòl ús, publicitat dinàmica i matèria orgànica.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

ENT Environment and Management desarrolló en 2007 un proyecto de reducción de residuos en los comercios de Montcada i Reixac, encargado por el Ayuntamiento de este municipio.

El objetivo del proyecto era proponer las medidas normativas, económicas y comunicativas para alcanzar una reducción de los residuos generados por los propios comerciantes en el desarrollo de su actividad o por los consumidores como consecuencia de la realización de compras.

Las propuestas realizadas fueron de naturaleza muy diversa: creación de redes de comerciantes comprometidos con la generación de residuos, edición de guías informativas para los comerciantes y para los consumidores, realización de talleres par envolver con pocos residuos, revisión de las ordenanzas existentes, etc. Por otro lado, la tipología de residuos sobre la que se pretendía incidir era muy amplia también, pero se puso un énfasis especial en la reducción de envases, bolsas de un sólo uso, publicidad dinámica y materia orgánica.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Montcada i Reixac[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Ajuntament de Montcada i Reixac