ENT va realitzar aquest estudi, contractat pel Consorci per al Tractament de Residus del Maresme i pel Consell Comarcal del Maresme, que tenia com a objectiu definir les línies d’actuació referent als residus pels propers anys.

El projecte tenia una gran component d’innovació, doncs conjuntament amb la diagnosis i prognosis inicial, la part més important va consistir en un conjunt de propostes destinades a la reducció, reutilització i reciclatge dels residus que es generin.

En aquest projecte es van combinar elements de polítiques ambientals, socials i econòmiques per afavorir l’assoliment dels objectius que es plantejaven. Es van tractar també els fluxos d’informació per tal de poder assegurar que es portés un bon seguiment del pla establert.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2003[/data]

Este proyecto consistió en la elaboración del Programa Comarcal de Residuos del Maresme, y fue encargado por el Consorci per al Tractament de Residus del Maresme y por el Consell Comarcal del Maresme.

El estudio constó de una diagnosis en la que se llevó a cabo una importante tarea de trabajo de campo para caracterizar la situación presente de la gestión de las basuras en la comarca, una propuesta de gestión de la información, un análisis prospectivo de la evolución futura de la gestión y, finalmente, un capítulo de propuestas concretas a nivel administrativo, técnico y económico, viables para avanzar hacia una gestión ambientalmente más sostenible de los residuos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[client_es]Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, Consell Comarcal del Maresme[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, Consell Comarcal del Maresme