ENT va realitzar aquest estudi, contractat pel Consorci per al Tractament de Residus del Maresme i pel Consell Comarcal del Maresme, que tenia com a objectiu definir les línies d’actuació referent als residus pels propers anys.

El projecte tenia una gran component d’innovació, doncs conjuntament amb la diagnosis i prognosis inicial, la part més important va consistir en un conjunt de propostes destinades a la reducció, reutilització i reciclatge dels residus que es generin.

En aquest projecte es van combinar elements de polítiques ambientals, socials i econòmiques per afavorir l’assoliment dels objectius que es plantejaven. Es van tractar també els fluxos d’informació per tal de poder assegurar que es portés un bon seguiment del pla establert.

autoria

ENT environment & management

data

2003

client

Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, Consell Comarcal del Maresme