Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Estudi per la recollida porta a porta comercial a Gavà
| Projectes

En primer lloc es realitzà una diagnosi de la situació actual de recollida selectiva i tractament dels residus del municipi de Gavà, tant de l’àmbit de la ciutadania com dels grans productors. En segon lloc, es dissenyà un servei de recollida porta a porta als grans productors de Gavà, i es proposaren mesures per a una transició cap a un sistema de pagament per generació.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2018-2019
Client
Ajuntament de Gavà