La informació pública de el Projecte de Reial Decret d’Envasos i Residus d’Envasos (28-09-2021) ha inclòs la publicació de l’”Estudi de viabilitat de la implantació d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn a Espanya”. Aquest informe inclou l’”Estudi sobre la viabilitat tècnica i ambiental de la implantació d’un SDDR a Espanya” fet per ENT, a partir de la pàgina 490 del document.

  • En els sistemes de dipòsit, devolució i retorn dels consumidors paguen un dipòsit quan compren un producte que se’ls retorna quan retornen el residu del producte (envàs) als punts de recollida.
  • Els productes subjectes a l’SDDR, d’acord amb allò definit pel MITERD, serien aigües, cerveses, begudes refrescants i sucs envasats en envasos d’un sol ús. El SDDR analitzat exclouria productes làctics, vins i begudes espirituoses.
  • El dipòsit analitzat a l’informe és un import fix de 10 cèntims, sense importar el tipus d’envàs, amb el qual s’estima arribar a un nivell de devolució del 86%.
  • L’estudi analitza dues opcions d’SDDR per a envasos d’un sol ús de begudes subjectes a responsabilitat ampliada del productor, una opció que inclou vidre i una altra que l’exclou.
  • La fracció resta deixaria de contenir anualment 341.228 t d’envasos a l’any amb un SDDR amb vidre i 140.050 t d’envasos a l’any amb un SDDR només per a envasos lleugers.
  • La quantitat d’envasos de begudes subjectes a SDDR dispersats anualment pel medi ambient com littering es reduiria en 6.752 t a l’SDDR amb vidre i en 2.193 t a l’SDDR sense vidre.
  • El material recuperat anualment augmentaria en 242.356 t d’envasos amb l’SDDR amb vidre i en 80.430 t amb l’SDDR sense vidre.
  • La introducció d’un SDDR augmentaria la qualitat del material recollit, fet que permetria millorar la circularitat dels materials i poder complir amb el contingut mínim de rPET estableix la Directiva (UE) 2019/904 sobre la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.
  • La implantació d’un SDDR (amb o sense vidre) comportaria estalvis equivalents a 0,5 milions de tones de CO2 a causa principalment de l’increment del reciclatge d’alumini, PET i altres materials.
autoria

ENT environment & management

data

2020-2021

client

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico